Biobuluyo Logo

Kullanım Koşulları

 1. www.biobuluyo.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.www.biobuluyo.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye Kullanıcı” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Site”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Site”de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Site”yi kullanmaktan vazgeçiniz.
 2. İşbu “Site”nin sahibi “Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. Lapishan No: 25 İç Kapı No: 76 Kartal/ İstanbul” adresinde mukim BİOBULUYO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle kısaca “BİOBULUYO” olarak anılacaktır)’dir. “Site”de sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “BİOBULUYO” tarafından sağlanmaktadır.
 3. “BİOBULUYO”işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Site”de yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,"KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veyabildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.biobuluyo.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihtegeçerliolacaktır. “Site” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Site”ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve “BİOBULUYO” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”ndayapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.İşbu " Kullanım Koşulları" www.biobuluyo.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Site”yi kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
 4. TANIMLAR

  1. “Site”:www.biobuluyo.comisimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “BİOBULUYO”nun hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
  2. “Kullanıcı”: “Site”de yer alan ilanları incelemek ve araştırmak amacıyla “Site”ye erişen her gerçek veya tüzel kişi. Sınırlı hizmetlerden yararlanmayı kabul etmiş siteyi kullanan ve üye olmamış her gerçek veya tüzel kişi.
  3. “Üye Kullanıcı”:“Site”ye üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
  4. “Kurumsal Üyelik”:“Kurumsal Üyelik”, “Üye Kullanıcı”nın, “Site”de ticari gelir elde etme amacıyla ilan yayınlamak, danışmanlık hizmeti sunmak vb. faaliyetlerde bulunmak üzere “Site” tarafından sunulan hizmeti satın alan ve ”İşletme Bilgileri”ni, gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine “BİOBULUYO” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Kurumsal Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Kurumsal Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Kurumsal Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “BİOBULUYO” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “BİOBULUYO” gerekli görmesi halinde “Kurumsal Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı başvurusunu da kabul etmeyebilir.
  5. “Bireysel Üye”:Siteye, sitede belirtildiği üzere bilgilerini tamamlayarak üye olup ilanını yayınlatan gerçek ve tüzel kişileri tanımlar
   1. “Bireysel Üyelik”:“Bireysel Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Site”de istenilen bilgilerin belirtildiği üzere doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine “BİOBULUYO” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Bireysel Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Bireysel Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Bireysel Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “BİOBULUYO” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “BİOBULUYO” gerekli görmesi halinde “Bireysel Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı başvurusunu da kabul etmeyebilir.
  6. “Alt Kullanıcı”: “Kurumsal Üye” olarak da anılacak olan kullanıcı tipi için tanımlanmıştır. Alt kullanıcılar; üyelik paketi satın alan “Kurumsal Üyeler” tarafından davet talebi ile ilgili “Kurumsal üye” nin paketinden faydalanan sitede ilanlarını yayınlatan ve “Site”nin diğer hizmetlerinden yararlanabilecek olan “Üye kullanıcılar” ı temsil eder.
  7. “Hesabım”:“Üye Kullanıcı”nın, “Site” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “BİOBULUYO”‘ya talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı/e-posta" ve "şifre" ile "Site" üzerinden eriştiği "Üye Kullanıcı"ya özel internet sayfaları bütünü.
  8. “BIOBULUYO Hizmetleri” ("Hizmet"):"Site" içerisinde “Üye Kullanıcı”nın işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “BİOBULUYO” tarafından sunulan uygulamalardır. “BİOBULUYO”, "Site" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye Kullanıcı”nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Site”den “Üye Kullanıcı”ya duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
  9. “İçerik”:”Site”de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
  10. "BIOBULUYO Ara-yüzü":BIOBULUYO ve “Üye Kullanıcı”lar tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "BIOBULUYO Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “BİOBULUYO”‘ya ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
  11. “BIOBULUYO Veritabanı”:“Site” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “BİOBULUYO”‘ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri-tabanıdır.
 5. BIOBULUYO HİZMETLERİ

  1. “BİOBULUYO”, “Üye Kullanıcı”lar tarafından "BIOBULUYO Veri-tabanı"na yüklenen içeriklerin, ara-yüzler kullanılmak suretiyle "BIOBULUYO Veri-tabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
  2. “BİOBULUYO”, “Site” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
  3. “BİOBULUYO”, “Site” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
  4. “BİOBULUYO”, “Site” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Site” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “BİOBULUYO”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
 6. BİOBULUYO SİTESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  1. “Kullanıcı”lar ve “Üye Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”lar ve “Üye Kullanıcı”ların “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “BİOBULUYO”nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  2. “Site”, “Üye Kullanıcı”lar tarafından “BIOBULUYO Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “BİOBULUYO”, "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “BİOBULUYO”‘nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “BİOBULUYO”‘nun hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
  3. “Kullanıcı”, “Site”dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  4. “Kullanıcı”lar “Site” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “BİOBULUYO”‘nun ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
  5. “Kullanıcı"lar, “Site” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya “BİOBULUYO”nun amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
  6. “BİOBULUYO”, "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri-tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “BİOBULUYO” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Site”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. “BİOBULUYO” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.
  7. “BIOBULUYO”, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkına haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının BIOBULUYO’ya yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
  8. “Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri-tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “BİOBULUYO”nun “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “BIOBULUYO’nun her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  9. “BİOBULUYO”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “BIOBULUYO Ara-yüzünü” kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların,müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerininkısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri-tabanlarına aktarılması, bu veri-tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “BİOBULUYO” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “BİOBULUYO” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “BIOBULUYO’nun talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  10. “Site”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse-engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metotla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, “Site”nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data-mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen-scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar BIOBULUYO’nun takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi BIOBULUYO, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra Site’in kullanımına izin verilebilir."Site"nin ve "Site"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “BİOBULUYO”nun her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “BİOBULUYO”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
  11. “Site”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “BİOBULUYO”nun sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.
  12. Yukarıda belirtilen bütün koşullara, Kullanıcılar ile beraber Üye Kullanıcılar da tabi olduğunu ve belirtilen kural ve uygulamalara uyacağını kabul ve taahhüt eder.
 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  1. Bu “Site” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Site”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "BIOBULUYO Veri-tabanı", "BIOBULUYO Ara-yüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “BİOBULUYO”‘nun telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “BİOBULUYO”ya ait ve/veya “BİOBULUYO” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, “BİOBULUYO” hizmetlerini, “BİOBULUYO” bilgilerini ve “BİOBULUYO”nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “BİOBULUYO”nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde “BİOBULUYO” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “BİOBULUYO”nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
  2. İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde “BİOBULUYO” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “BİOBULUYO”; “BİOBULUYO” hizmetleri, “BİOBULUYO” bilgileri, “BİOBULUYO” telif haklarına tabi çalışmaları, “BİOBULUYO” ticari markaları, “BİOBULUYO” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 8. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

  1. “BİOBULUYO”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 9. MÜCBİR SEBEPLER

  1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “BİOBULUYO”nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “BİOBULUYO”nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
 10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  1. İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 11. YÜRÜRLÜK ve KABUL

  1. İşbu "Kullanım Koşulları" “BİOBULUYO” tarafından “Site”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar ile birlikte “Üye Kullanıcılar” da işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Site”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.